Cooperation Chemnitz-Plzeň

This year, the Maker Faire Saxony will take place as an open-air event in the Stadthallenpark in Chemnitz on 18 July, 10 am to 6 pm.
We invite up to 30 Makers from Pilsen to present themselves at the Maker Faire in Chemnitz.

We will cover all costs for the outward and return journey as well as accommodation and catering.

Outward journey: Pilsen-Chemnitz - Saturday, 17.7.
Return journey: Chemnitz-Pilsen - Sunday, 19.7.

 

At the same time, the Cultursommer with concerts will take place in Chemnitz. So there will also be something going on in Chemnitz in the evening.

In order to have enough time for the preparations, we need your registration until 20.06.2021:

Spolupráce Chemnitz-Plzeň

Letošní Maker Faire Sasko se uskuteční 18.7. od 10 do 18 hodin jako akce pod širým nebem ve Stadthallenparku v Chemnitz.
Zveme až 30 plzeňských tvůrců, aby se představili na Maker Faire v Chemnitz.

Uhradíme veškeré náklady na cestu tam i zpět, stejně jako ubytování a stravování.

Cesta ven: Plzeň-Chemnitz - sobota 17.7.
Zpáteční cesta: Chemnitz-Plzeň - neděle 19.7.

 

Současně se v Chemnitz uskuteční Cultursommer s koncerty. Večer se tedy bude něco dít i v Chemnitzu.

Abychom měli dostatek času na přípravu, potřebujeme vaši registraci do 20.06.2021:

Registration / registraci

Thank you! Moc děkujeme!